John C. Rader Photography | Sunrise and Sunset | "Goldener"
Sunset from Makua Yokohama Bay leeward side Oahu Hawaii

"Goldener"

Sunset near Yokohama Bay